Czystość w zgodzie z naturą

MATkA jest tylko jedna!

Wycieraczki przemysłowe

Maty przeciwpoślizgowe

Instrukcja użytkowania

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA mat dezynfekcyjnych przejściowych, przejazdowych i uniwersalnych.

1. Nowy wsad maty dezynfekcyjnej może być nieznacznie odkształcony w stosunku do pokrowca. Przy użytkowaniu dopasowuje się kształtem do maty.

2. Matę należy rozłożyć na powierzchni równej, bez jakichkolwiek wystających elementów, mogących uszkodzić mechanicznie spód maty podczas jej użytkowania, bądź wyłożyć do specjalnie do tego celu przygotowanych zagłębień lub koryt.

3. Nasączanie maty odbywa się z zewnątrz, ciecz powoli wylewa się na siatkę wierzchnią maty.

4. Do nasączania mat stosować wyłącznie środki do tego celu przeznaczone w stężeniach zalecanych przez producentów tych środków. Zazwyczaj so nasączania maty dezynfekcyjnej stosuje się stężenie 1%. Tak jest w przypadku preparatów Virocid lub Cid 20.

5. Preparaty należy wymieniać lub uzupełniać zgodnie z instrukcjami producentów środków.

6. Nie wolno mieszać różnych środków chemicznych do jednorazowego napełnienia maty.

7. W niskich temperaturach poniżej 0 stopni C do środka dezynfekcyjnego należy dodawać antyzamarzacz np. glikol.

8. Pojazdy dezynfekujące koła powinny bezwzględnie ograniczyć prędkość przy przejeździe po macie dezynfekcyjnej do max 5 km/h.

9. Po macie należy przejeżdżać ze stałą prędkością, bez gwałtownego przyspieszania bądź hamowania, aby uniknąć uszkodzenia maty dezynfekcyjnej.

10. Przy wjeździe na matę dezynfekcyjną przejazdową należy umieścić ograniczenie prędkości oraz przeszkolić personel z odpowiedniego korzystania z mat dezynfekcyjnych.

11. Należy regularnie oczyszczać maty (np. przez zamiatanie) z większych zanieczyszczeń mechanicznych, mogących spowodować uszkodzenie maty przy użytkowaniu.

12. W przypadku wystąpienia opadów atmosferycznych matę powinno się zabezpieczyć (np. folią) w celu niknięcia nadmiernego rozcieńczenia środka dezynfekcyjnego.

 

O obowiązku prawnym stosowania mat dezynfekcyjnych mówi między innymi:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt (Dz.U.07.18.107) Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
...

§ 1. 1. Działalność w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt jest prowadzona w obiektach, które powinny:

1) znajdować się w miejscu ogrodzonym, zabezpieczonym przed dostępem zwierząt z zewnątrz;

2) być wyposażone w:

a) urządzenia służące do załadunku i wyładunku zwierząt,

b) system odprowadzania ścieków,

c) maty odkażające wyłożone przed wejściem i wyjściem oraz wjazdem i wyjazdem z tych obiektów.

...

§ 3. W przypadku mat, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. c, ich:

1) długość powinna być nie mniejsza niż:

a) obwód największego koła pojazdu wjeżdżającego lub wyjeżdżającego - w przypadku mat wyłożonych przed wjazdami i wyjazdami,

b) metr - w przypadku mat wyłożonych przed wejściami i wyjściami;

2) szerokość powinna być nie mniejsza niż:

a) szerokość wjazdu lub wyjazdu - w przypadku mat wyłożonych przed wjazdami i wyjazdami,

b) szerokość wejścia lub wyjścia - w przypadku mat wyłożonych przed wejściami i wyjściami.

...

WYPEŁNIJ FORMULARZ

ABY POZNAĆ CENY

Skontaktuj się z naszym doradcą:

+48 42 280 78 90

+48 508 533 349

+48 518 038 762


93-564 Łódź, ul. Błońska 7